Vaše kampaň u Kolibříka

Několik důvodů, proč realizovat Vaši telemarketingovou kampaň u nás:

  1. Jsme sociální firma – po zahájení spolupráce s Kontaktním centrem Kolibřík dáváte svým zákazníkům, klientům i zaměstnancům jasně najevo, že podporujete sociální projekty, které slouží dobré věci a Vy tak pomáháte druhým. Naší úlohou je 80% čistého zisku firmy investovat zpět do jejích zaměstnanců.
  2. Péče – je naší hlavní diferenciací. Péče ve vztahu k našim zaměstnancům – pracovní podmínky, management, kvalitní školení a pečlivý trénink, ale také péče k vám – našim klientům.
  3. Naše velikost – je naší předností. Vašim kampaním se věnujeme naplno, protože si jich ceníme. Nechceme přesáhnout 20 operátorských míst právě proto, aby byl vztah klient vs. kontaktní centrum co nejužší.

Aplikujeme vlastní efektivní formu vedení hovorů:

„Inteligentní servis“ – inbound i outbound operátoři jsou dlouhodobě trénováni na jeden produkt. Znají široké souvislosti odvětví i zadavatele kampaně, což jim umožňuje kvalitněji prodávat nebo pečovat o Vaše klienty.