Projekty OPZ

Kontaktní centrum Kolibřík - sociální firma

Projekt Age management společnosti sales24, s.r.o. je spolufinancování Evropskou unií.

Cílem projektu je vytvoření, nastavení a implementace konceptu age managementu do společnosti sales24, s.r.o. Projekt se zaměřuje na zavedení principů age managementu a související systémové práce s lidskými zdroji. Konkrétní zaměření projektu je tedy jak na rozvoj a posílení kompetencí zaměstnanců v kontextu jejich životní fáze, tak na posílení konkurenceschopnosti firmy zajištěním vhodných podmínek pro všechny věkové kategorie zaměstnanců s ohledem na jejich potřeby a potenciál.

V rámci projektu dojde vytvoření pozice AM Experta, který povede nebo přímo zajistí všechny změny na organizační a procesní úrovni. Hlavní aktivitou projektu je vzdělávání managementu společnosti dle priorit vyplývající z auditu age managementu.

OPZ logo

Projekt Rozšíření činnosti Kontaktního centra Kolibřík o novou službu externí back–office je spolufinancován Evropskou unií.

Naším posláním je dávat příležitost se smysluplně uplatnit a seberealizovat těm, kteří na otevřeném trhu práce nemají reálnou šanci.

Naší vizí je dlouhodobě provozovat a neustále rozvíjet úspěšnou sociální firmu, která bude poskytovat několik na trhu žádaných, vzájemně se doplňujících služeb a diverzifikovat tak riziko případného neúspěchu.

Cílem našeho projektu je personálně a produkčně rozšířit kapacitu naší sociální firmy sales24, s.r.o.

OPZ logo